שלב העלאת התמונות לתחרות הסתיים.
התחרות נמצאת בשלבי שיפוט.