הרשמה לתחרות תיפתח באתר התערוכה "תמונת טבע" ב- 26/2/2023 ומועד אחרון להגשת תצלומים 11/3/2023, עד השעה 23:59

שלב ההרשמה לתחרות הסתיימה. תודה רבה לכל המשתתפים!